بیمارستان آرمان / آموزش / آموزش بیماران

سیاست های آموزشی بیماران در سال 1400

سیاست های آموزشی بیماران در سال1400

 
 

Sun: Patient care levelsسیاست

هدف

روش اجرایی

ابزار آموزش

توانمندسازی بیماران در حفظ سلامت خود، فرزندان و خانواده با پیشگیری و تغییر رفتار سلامتSun: Patient care levels

·         افزایش رضایتمندی

·         کاهش موارد مراجعات مکرر

·         کاهش هزینه های درمان

·         بهبود کیفیت زندگی بیمار

·         سلامت روحی و جسمی خانواده

آگاه سازی

·         کلاس اصول صحیح مهارت ارتباطی

·         کلاس آموزش Follow up

·         کلاس اثربخشی آموزش به بیمار

·         مددکاری اجتماعی

توانمندسازی بیماران  در خودمراقبتی بیماری های فردیSun: Patient care levels

·         افزایش رضایتمندی

·         تو.انمندسازی برای حل مشکلات برای بیمار و خانواده

·         کاهش دریافت غیر ضروری دارو

·         کاهش مراجعات پزشکی بی مورد

آگاه سازی

·         ارائه پمفلت های آموزشی با توجه به بیماری بیمار و بیماریهای زمینه ای

·         برگزاری کلاس های گروهی در لابی بیمارستان جهت کنترل عفونت ، بیماریهای واگیر....

توانمندسازی بیماران  در خودمراقبتی بیماری های مزمنSun: Patient care levels، بیماریهای عفونی و تنفسی ( آنفولانزا ، کرونا و...)

·         افزایش رضایتمندی

·         کاهش موارد مراجعات مکرر

·         کاهش مراجعات به مراکز اورژانسی

·         کاهش هزینه های درمانی

·         کاهش استرس های روحی و روانی

Follow up

 

آگاه سازی

·         راه اندازی سیستم پرسش و پاسخ مجازی برای بیمار

·         آموزشهای مدون بهداشت ، تغذیه ، کنترل عفونت ، بهداشت روان و ....

 

بی حسی نخاعی یا اسپاینال

handrab & handwash

 

Handwash

handrab

 

 

 

Handrab handwash