بیمارستان آرمان / تماس باما / پاراکلینیک ها

تماس با پاراکلینیک های بیمارستان آرمان

 پاراکلینیک ها 
کلینیک 88214738_021 
کلینیک دندانپزشکی   
 پاتولوژی  
 آندوسکوپی 88214738_021 
 آزمایشگاه  
رادیولوژی 88065041_021 
CT SCAN   88065041_021
دیالیز  
ماموگرافی 88065041_021 
سونوگرافی 88065041_021 
فیزیوتراپی  
تغذیه و رژیم درمانی  
کلینیک پوست و مو و زیبایی   
شنوایی شناسی و گفتار درمانی   
 سنجش تراکم استخوان