آزمایشگاه و پاتولوژی

ریاست بخش : اقای  دکتر ظهوری نیا 

مسئول فنی : خانم دکتر تینا شوشتری زاده

سوپروایزر آزمایشگاه : مجتبی آزاد

موقعیت : طبقه منفی سه

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شماره های  تماس:

پذیرش:41014 داخلی 2311

جوابدهی پاتولوژی: 41014 داخلی 1175

جوابدهی کووید19 : 41014 داخلی 2311

 
خدمات آزمایشگاه و پاتولوژی :
این واحد آماده ارائه خدمت و پذیرش (آزاد) مراجعین سرپایی و بیماران بستری در کلیه ساعات شبانه روز می باشد. در این بخش آزمایش های روتین، تخصصی و فوق تخصصی با بهره گیری از مدرن ترین تکنولوژی های روز دنیا، در کنار مجرب ترین متخصصان پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی و کادر فنی با تجربه و با بخش های نمونه گیری ،خون شناسی، بیوشیمی، هورمون شناسی، تجزیه مایعات بدن و آنالیز ادرار، انگل شناسی، میکروب شناسی، پاتولوژی، بانک خون ، بیولوژی مولکولی و.... آماده پذیرش مراجعین محترم می باشد.