دکتر سهراب کیهانی

 

دکتر کیهانی2

دکتر سهراب کیهانی

متخصص ارتوپدی _ فوق تخصص جراحی زانو

دکتر بیژن ولی الهی

 

دکتر ولی الهی

دکتر بیژن ولی الهی 

متخصص ارتوپدی _ فلوشیپ جراحی مچ پا و پا

دکتر محمدعلی سازگاری

دکترسازگاری

دکتر محمدعلی سازگاری 

متخصص ارتوپدی _فلوشیپ جراحی زانو 

دکتر رحمت الله سری

دکتر رحمت الله سری 

متخصص ارتوپدی _فوق تخصص جراحی و آرتروسوکوپی شانه 

دکتر سید محمد قریشی

 دکتر سید محمد قریشی 

متخصص ارتوپدی _ فلوشیپ جراحی هیپ و لگن 

دکتر حمیدرضا یزدی

دکتر حمیدرضا یزدی

متخصص ارتوپدی _فلوشیپ ارتروسکوپی و تعویض مفصل زانو

دکتر غلامرضا قاضی سعید

دکتر غلامرضا قاضی سعید 

متخصص ارتوپد 

دکتر علیرضا حاجی

دکتر علیرضا حاجی

جراح و متخصص ارتوپد