بیمارستان آرمان / معرفی پزشکان / جراحی پلاستیک و ترمیمی

دکتر محمدرضا مقیمی

دکتر محمدرضا مقیمی 

متخصص جراحی عمومی _ فوق تخصص جراحی پلاستیک