فیلم برداری اتاق عمل

 

واحد فیلم برداری زایمان بیمارستان بین المللی آرمان آماده ی ارائه خدمات فیلم برداری و عکاسی زایمان به  صورت شبانه روزی به شما عزیزان هستند .

 

فایل مستند زایمان شامل: 

ویدئوی تدوین شده ی زایمان با موزیک های انتخابی شما 

عکس های اتاق عمل و عکس های بخش به صورت فایل